Bản đồKHÁCH SẠN MƯỜNG THANH HOLIDAY VŨNG TÀU

Số 9 Thống Nhất, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
Tel: +84 254 355 2468
Fax: +84 254 355 1468
Kinh doanh: 0643 835 567 - Hotline: 0166 236 8076
Website: holidayvungtau.muongthanh.com
Email: info@vungtau.muongthanh.vn

TOP
Facebook chat